همسفر گرامی بن ریل، پیش فروش بلیت قطارهای بن ریل ویژه ایام شهادت امام رضا (ع) از ساعت 8 صبح روزیکشنبه 21 مهرآغاز شد.

مناقصات و مزایدات

مناقصه شستشوی ملزومات پارچه ای (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات جمع آوری، شستشو و تحویل ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری خود در ایستگاه راه آهن مشهد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت یا کارگاه معتبر واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 در تهران به آدرس خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173 و در مشهد به آدرس خیابان شهید هاشمی نژاد 18/2 پلاک 83 مراجعهو یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88752584 و 88732351 داخلی 310 و در مشهد با شماره 32236586 و 32258723 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/05/13
تاریخ اتمام : 97/05/27

مناقصه شستشو و جرمگیری بدنه خارجی قطار (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات شستشو و جرمگیری بدنه خارجی واگن قطارهای مسافری خود در ایستگاه راه آهن تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173 مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88734789 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/30
تاریخ اتمام : 97/05/13

مناقصه عمومی طراحی و بکارگیری فرایندهای افزایش کیفیت فنی و راهبری قطارهای مسافری (کنترل کیفیت)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی طراحی و بکارگیری فرایندهای افزایش کیفیت فنی و راهبری قطارهای مسافری (کنترل کیفیت) قطارهای مسافری خود را به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، ساختمان بن ریل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ اتمام : 97/05/08

مناقصه عمومی تامین 600،000 پرس انواع غذای مورد نیاز قطارهای مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین 600،000 پرس انواع غذای مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران و مشهد طی مدت یک سال را به یک شرکت یا کترینگ صنعتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، ساختمان بن ریل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

----------

گشایش پاکات این مناقصه در روز یکشنبه 04/06/1397 در جلسه کمیسیون معاملات بازگشایی می گردند.

تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ اتمام : 97/05/08

رهن و اجاره یک باب واحد تجاری (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) در نظر دارد یک باب واحد تجاری خود به مساحت 288.35 متر مربع با ارتفاع حدود چهار متر با حق پارکینگ سه (3) دستگاه خودروی سواری با انشعابات آب، برق و گاز جداگانه واقع در تهران خیابان شهید مطهری، بعد از چهار راه شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 را بصورت رهن و اجاره به مدت معین و محدودبه بالاترین قیمت واگذار نماید. لذا بانک های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88729199 داخلی 184 یا 176 تماس حاصل نمایند.

-----------------------

بازگشایی پاکات در روز سه شنبه 97/05/09 ساعت 10 صبح انجام می پذیرد. شماره تماس 88729199 جهت هماهنگی و پیگیری لازم معرفی می گردد.

تاریخ شروع : 97/04/20
تاریخ اتمام : 97/04/31

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...