مناقصات و مزایدات

مناقصه خرید شفت قلاب و گپه یاتاقان (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 30 عدد شفت قلاب و 100 عدد گپه یاتاقان مورد نیاز قطارهای مسافری خود را (بصورت جداگانه) در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100،000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

------------------------------------

بازگشایی پاکات در روز دوشنبه 28/08/97 ساعت 10 صبح انجام می شود.

تاریخ شروع : 97/08/05
تاریخ اتمام : 97/08/16

مناقصه عمومی خرید (دمپایی هتلی، دستمال کاغذی، چای تی بگ - نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 1،500،000 جفت خرید دمپایی هتلی، 1،500،000 عدد دستمال کاغذی جعبه ای و 1،600،000 عدد چای تی بگ مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100،000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهان تاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 واحد خدمات ایستگاهی تماس حاصل فرمایند.

----------------------------------------------------

پاکت های رسیده در روز سه شنبه 22/08/97 در ساعت 10 بازگشایی می گردند.

تاریخ شروع : 97/07/28
تاریخ اتمام : 97/08/09

خرید قطعات فنی قطار مسافری (شفت قلاب و گپه یاتاقان)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 30 عدد شفت قلاب و 100 عدد گپه یاتاقان مورد نیاز قطارهای مسافری خود را (بصورت جداگانه) در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 واحد فنی تماس حاصل فرمایند.

--------------------------------------------------------------------

جلسه گشایش پاکات در روز دوشنبه 1397/07/30 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

تاریخ شروع : 97/07/09
تاریخ اتمام : 97/07/22

مناقصه عمومی خرید (دمپایی هتلی، دستمال کاغذی، چای تی بگ)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 1.500.000 جفت خرید دمپایی هتلی، 1.500.000 عدد دستمال کاغذی جعبه ای و 1.600.000 عدد چای تی بگ مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173 طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 واحد خدمات ایستگاهی تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/07/02
تاریخ اتمام : 97/07/16

مناقصه عمومی تامین 1،500،000 ست ملحفه یکبار مصرف از جنس اسپان باند (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 1،500،000 ست ملحفه یکبار مصرف (اسپان باند) مورد نیز قطارهای مسافری خود در تهران و مشهد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88752584 و 88732351 داخلی 310 تماس حاصل فرمایند.

پاکت های رسیده در روز یکشنبه 97/06/04 و در ساعت 10 صبح بازگشایی می گردد.

تاریخ شروع : 97/05/15
تاریخ اتمام : 97/05/29

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...