همسفر گرامی بن ریل، بلیت قطار خود را از سهمیه اختصاصی و با تخفیف ویژه، از سایت و اپلیکیشن بن ریل خریداری نمایید.

مناقصات و مزایدات

مناقصه عمومی(خرید کلوچه و آبمیوه پالپ دار پرتقال)


شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 300.000 عدد کلوچه و 270.000 عدد آبمیوه پالپ دار پرتقال مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/10/29
تاریخ اتمام : 97/11/30

مناقصه عمومی (150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی )

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد، 150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی و 50 عدد دیسک ترمز مورد نیاز قطارهای مسافری خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/10/15
تاریخ اتمام : 97/12/29

مناقصه عمومی (150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی )

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید تعداد 300 حلقه چرخ منوبلوک واگن مورد نیاز قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز یکشنبه 97/09/18 در ساعت 10 صبح بازگشایی گردد.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88752584 و 88732351 داخلی 310 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/08/29
تاریخ اتمام : 97/09/19

مناقصه خرید شفت قلاب و گپه یاتاقان (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 30 عدد شفت قلاب و 100 عدد گپه یاتاقان مورد نیاز قطارهای مسافری خود را (بصورت جداگانه) در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100،000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

------------------------------------

بازگشایی پاکات در روز دوشنبه 28/08/97 ساعت 10 صبح انجام می شود.

تاریخ شروع : 97/08/05
تاریخ اتمام : 97/08/16

مناقصه عمومی خرید (دمپایی هتلی، دستمال کاغذی، چای تی بگ - نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد 1،500،000 جفت خرید دمپایی هتلی، 1،500،000 عدد دستمال کاغذی جعبه ای و 1،600،000 عدد چای تی بگ مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت و یا تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100،000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهان تاب، پلاک 173، طبقه دوم، واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 واحد خدمات ایستگاهی تماس حاصل فرمایند.

----------------------------------------------------

پاکت های رسیده در روز سه شنبه 22/08/97 در ساعت 10 بازگشایی می گردند.

تاریخ شروع : 97/07/28
تاریخ اتمام : 97/08/09

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...