همسفر گرامی بن ریل، پیش فروش بلیت قطارهای بن ریل ویژه ایام شهادت امام رضا (ع) از ساعت 8 صبح روزیکشنبه 21 مهرآغاز شد.

مناقصات و مزایدات

مناقصه عمومی خرید 20000 عدد لنت ترمز واگن مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تعداد 20000 عدد لنت ترمز مورد نیاز واگن های مورد نیاز خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/04
تاریخ اتمام : 98/04/19

مناقصه خدمات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO مورد نیاز خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/19
تاریخ اتمام : 98/04/03

مناقصه عمومی خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری تهران و نواحی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری خود را در ایستگاه راه آهن تهران و نواحی از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/18
تاریخ اتمام : 98/04/02

مناقصه عمومی خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری مشهد و نواحی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری خود را در ایستگاه راه آهن مشهد و نواحی از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/18
تاریخ اتمام : 98/04/02

مناقصه عمومی خرید غذا

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تامین 270.000 پرس غذای سالیانه مورد نیاز قطارهای مسافری و مامورین خود در تهران و مشهد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت و یا کترینگ معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/11
تاریخ اتمام : 98/04/01

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...