همسفر گرامی بن ریل، پیش فروش بلیت قطارهای بن ریل ویژه ایام شهادت امام رضا (ع) از ساعت 8 صبح روزیکشنبه 21 مهرآغاز شد.

مناقصات و مزایدات

مناقصه تامین نیروی انسانی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید لذا بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز دوشنبه 1398/06/11، ساعت 09:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/05/26
تاریخ اتمام : 98/06/09

مناقصه خرید ست ملحفه یکبار مصرف و شستشوی ملزومات پارچه ای

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید ست ملحفه یکبار مصرف مورد نیاز قطارهای مسافری و شستشوی ملزومات پارچه ای در مشهد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز شنبه 1398/06/09، به ترتیب در ساعتهای  09:00 و 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/05/26
تاریخ اتمام : 98/06/06

برگزاری مناقصه عمومی خرید ست ملحفه یکبارمصرف

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید ست ملحفه یکبار مصرف مورد نیاز قطارهای مسافری خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز دوشنبه 1398/05/14 ، ساعت 09:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/05/01
تاریخ اتمام : 98/05/14

برگزاری مناقصه عمومی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید تعداد 20.000 عدد لنت ترمز مورد نیاز واگن های مسافری و خدمات شستشو و تحویل ملزومات پارچه ای خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز یکشنبه 1398/05/06 به ترتیب در ساعت های 09:00 و 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/19
تاریخ اتمام : 98/05/02

مناقصه عمومی خدمات نظارت و بازرسی تعمیرات فنی و قطعات واگن های مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات بازرسی تعمیرات فنی واگن های مسافری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/12
تاریخ اتمام : 98/04/29

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...