تخفیف ویژه بلیت قطار سفرهای تابستانی: ارزانترین نرخ بلیت قطارهای بن ریل به همراه ظرفیت اختصاصی، فقط در سایت و اپلیکیشن بن ریل

مناقصات و مزایدات

برگزاری مناقصه عمومی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد برای خرید تعداد 20.000 عدد لنت ترمز مورد نیاز واگن های مسافری و خدمات شستشو و تحویل ملزومات پارچه ای خود نسبت به برگزاری مناقصه عمومی (نوبت دوم) اقدام و بر اساس تصمیم کمیسیون معاملات مقرر گردیده که پاکت های رسیده در روز یکشنبه 1398/05/06 به ترتیب در ساعت های 09:00 و 10:00 صبح بازگشایی گردد. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/19
تاریخ اتمام : 98/05/02

مناقصه عمومی خدمات نظارت و بازرسی تعمیرات فنی و قطعات واگن های مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات بازرسی تعمیرات فنی واگن های مسافری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/12
تاریخ اتمام : 98/04/29

مناقصه عمومی خرید 20000 عدد لنت ترمز واگن مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تعداد 20000 عدد لنت ترمز مورد نیاز واگن های مورد نیاز خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/04/04
تاریخ اتمام : 98/04/19

مناقصه خدمات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ISO مورد نیاز خود را در تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/19
تاریخ اتمام : 98/04/03

مناقصه عمومی خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری تهران و نواحی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات نظافتی داخل واگن های مسافری خود را در ایستگاه راه آهن تهران و نواحی از طریق برگزاری مناقصه عمومی از یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 100.000 ریال به حساب جاری شماره 55071134/53 بانک ملت شعبه آتی ساز واریز و از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، طبقه دوم واحد خدمات ایستگاهی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 86121480 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 98/03/18
تاریخ اتمام : 98/04/02

فیلتر مناقصات و مزایدات


Loading ...