بازدید از خطوط ریلی تهران گرمسار توسط وزیر راه و شهرسازی بهمراه مدیرعامل راه آهن

جناب آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و جناب آقای سعید محمدزاده مدیر عامل راه‌آهن نیز  در سفر با قطار بن ریل از ایستگاه راه آهن تهران به استان سمنان، از طرح‌های عمرانی و پروژه های مسیر ریلی تهران-مشهد بازدید کردند.
این بازدید صبح امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه آغاز و در محدوده گرمسار و ایوانکی، برخی پروژه‌های مسیر ریلی تهران– مشهد مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

تاریخ : 97/07/21 بازدید: 455

کلمات کلیدی : بن ریل، وزر راه و شهرسازی، مدیرعامل راه آهن