مسیرهای جدید بن ریل در محور جنوب: 1. اهواز - مشهد و بالعکس 2. خرمشهر - مشهد و بالعکس 3. اهواز - تهران و بالعکس 4. خرمشهر - تهران و بالعکس

گزارش تصویری قطار گردشگری عقاب طلایی

 

تاریخ : 97/07/17 بازدید: 1463

کلمات کلیدی : بن ریل، قطار گردشگری عقاب طلایی، سفر به سبک بن ریل

Loading ...