انتصاب آقای مهندس تقی زاده بعنوان مدیرعامل شرکت بن ریل

آقای مهندس جاوید تقی زاده طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به سمت مدیرعاملی شرکت بن ریل منصوب گردید.
در مراسمی که در روز شنبه 7 مهر با حضور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، هیات مدیره و مدیران ارشد بن ریل و جمعی از مدیران صنعت ریلی و بنیاد مستضعفان برگزار گردید، انتقال مسئولیت از مهندس علیرضا شیخ طاهری به ایشان صورت پذیرفت.
بن ریل در سال های اخیر جزء بهترین شرکت های حوزه مسافری ریلی بوده و در مسیر توسعه خود افتخارات بیشماری را کسب نموده است.
در این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی از تاریخ 01/07/1397 به موجب این حکم بعنوان مدیرعامل شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) منصوب می شوید. انتظار دارد با بهره گیری از توانمندی های موجود در تحقق اهداف تعیین شده و در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه میان مدت رشته فعالیت حمل و نقل ریلی گام های موثری بردارید.

تاریخ : 97/07/07 بازدید: 707

کلمات کلیدی : بن ریل، مراسم معارفه مدیر عامل جدید بن ریل