از منظر شرکت بن ریل مطالعه و پژوهش در حوزه های مختلف مرتبط با حوزه فعالیت، شناسايی كمبودها و مشكلات موجود و تلاش در جهت ارائه راهكار بمنظور بهبود عملکرد، بهينه‌سازی، توسعه و ارتقای سیستم، بسیار حائز اهمیت بوده و این شرکت همواره در تلاش است تا در جهت همکاری با مجموعه های توانمند داخلی و خارجی گام بردارد.

برخی موضوعات این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • مطالعات و تحقيقات كاربردی و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌های مديريت تعمير و نگهداری واگنها؛
  • همكاری تحقيقاتی با مؤسسات پژوهشی، مراكز آموزش عالی، نهادهای دولتی و غير دولتی، به منظور ارتقای سطح دانش حمل و نقل ريلي كشور؛
  • تحقيق جهت ورود تكنولوژي‌های جديد حمل و نقل ريلی و بومی‌سازی آنها در كشور؛
  • تهيه و تدوين دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهای استاندارد سازی خدمات حمل و نقل ريلی؛
  • مطالعات و تحقیقات بازار ریلی ایران و جهان به منظور شناسایی پتانسیل های بالقوه و پیش بینی تقاضای ریلی؛
  • مطالعه و پژوهش کاربردی در خصوص تدوین فرایندها و رویه‌های گردش اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک بخش حمل و نقل ریلی؛
  • اجرايي كردن فعاليت‌های تحقيقاتی با تكيه بر توان فنی كشور؛
  • بهینه‌سازی و آنالیز اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی؛
  • مطالعه و تحقيق كاربردی و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حمل و نقل ريلی؛