چشم انداز

پیشرو در خلق تجربه های به یاد ماندنی از طریق ارائه خدمات متمایز کیفی برای دستیابی به رابطه پایدار با مشتریان برای ایجاد مزیت رقابتی با نرخ مناسب در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری کشور.

ماموریت

شرکت راه آهن شرقی بنیاد همواره تلاش می نماید تا با بکارگیری ناوگان مناسب، استاندارد سازی خدمات، بهره گیری از تکنولوژی های نوین و نیروی انسانی کارآمد با کمترین نرخ و بالاترین سطح از ارائه خدمات، سیر ایمن و سریع در راستای رعایت حقوق تمامی ذی نفعان گام بردارد.

شعار سازمانی

  • سفر به سبک بن ریل
  • TRAVEL IN BONRAIL STYLE