افتخارات بن ریل

دریافت لوح تقدیر و تندیس نشان برنزی در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

دریافت لوح تقدیر و تندیس نشان برنزی در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

سال : 1396
Loading ...