همسفر گرامی بن ریل، بلیت قطارهای بن ریل را با "تخفیف ویژه و سهمیه ی اختصاصی" از سایت و اپلیکیشن بن ریل خریداری نمایید!

Golden Eagle arrives in Iran

In cooperation with Pasargad Tour & Travel, Bonrail hosted the Golden Eagle train in the "Heart of Iran" tour. 32 tourists from Australia, USA, Malaysia, Germany, Russia, Singapor  and Italy will be visiting Tehran, Mashhad, Kerman, Yazd, Shiraz, Isfahan, Arak, Khuzestan and Semnan in a 10 day tour around Iran.

Date : 2018-10-09 View : 281

Keywords :Golden Eagle, Bonrail, Tourism, Heart of Iran

Loading ...