مسیرهای جدید بن ریل در محور جنوب: 1. اهواز - مشهد و بالعکس 2. خرمشهر - مشهد و بالعکس 3. اهواز - تهران و بالعکس 4. خرمشهر - تهران و بالعکس

Cooperation fields

 1. Exchange of experiences and skills
 2. Exchange of references and researches and coordination for the establishment of joint journals
 3. Technical cooperation in design of service and exchange of equipment
 4. Providing repair and maintenance services for fleet and supplying spare part
 5. Holding international tourism tours
 6. Participation is supplying the fleet and operating in Iran’s network
 7. Providing IT solutions in various fields:
  • Control and monitoring
  • Marketing and sales
  • Customer services
  • Advertising and branding
  • Value added services
Loading ...