مناقصات و مزایدات

مناقصه عمومی طراحی و بکارگیری فرایندهای افزایش کیفیت فنی و راهبری قطارهای مسافری (کنترل کیفیت)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی طراحی و بکارگیری فرایندهای افزایش کیفیت فنی و راهبری قطارهای مسافری (کنترل کیفیت) قطارهای مسافری خود را به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، ساختمان بن ریل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ اتمام : 97/05/08

مناقصه عمومی تامین 600،000 پرس انواع غذای مورد نیاز قطارهای مسافری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین 600،000 پرس انواع غذای مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران و مشهد طی مدت یک سال را به یک شرکت یا کترینگ صنعتی معتبر و واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، ساختمان بن ریل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ اتمام : 97/05/08

مناقصه عمومی تامین 1،500،000 ست ملحفه یکبار مصرف از جنس اسپان باند

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین 1،500،000 ست ملحفه یکبار مصرف از جنس اسپان باند مورد نیاز قطارهای مسافری خود در تهران و مشهد طی مدت شش ماه را به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، سمت چپ، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173، ساختمان بن ریل مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ اتمام : 97/05/08

رهن و اجاره یک باب واحد تجاری (نوبت دوم)

شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) در نظر دارد یک باب واحد تجاری خود به مساحت 288.35 متر مربع با ارتفاع حدود چهار متر با حق پارکینگ سه (3) دستگاه خودروی سواری با انشعابات آب، برق و گاز جداگانه واقع در تهران خیابان شهید مطهری، بعد از چهار راه شهید مفتح سمت چپ نرسیده به خیابان جهانتاب پلاک 173 را بصورت رهن و اجاره به مدت معین و محدودبه بالاترین قیمت واگذار نماید. لذا بانک های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88729199 داخلی 184 یا 176 تماس حاصل نمایند.

-----------------------

بازگشایی پاکات در روز سه شنبه 97/05/09 ساعت 10 صبح انجام می پذیرد. شماره تماس 88729199 جهت هماهنگی و پیگیری لازم معرفی می گردد.

تاریخ شروع : 97/03/23
تاریخ اتمام : 97/04/31

مناقصه شستشوی ملزومات پارچه ای

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد خدمات شستشوی ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری خود در ایستگاه راه آهن مشهد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت یا کارگاه معتبر واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری (بجز پنجشنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان سیزده، پلاک 20، طبقه اول، واحد تدارکات مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88729199 داخلی 184 و 176 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 97/04/17
تاریخ اتمام : 97/04/31

فیلتر مناقصات و مزایدات