مناقصات و مزایدات

خرید پک میان وعده قطار ( مرحله دوم)

شرکتی با سابقه ، معتبر و خوشنام در صنعت ریلی در نظر دارد جهت خرید 1.000.000 بسته پک میان وعده، مورد نیاز خود در مبادی مختلف حرکت قطار از طریق یک شرکت معتبر اقدام نماید، متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت هفت روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان سیزده پلاک 20 طبقه اول واحد تدارکات مراجعه و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 88724100 یا 88704454 داخلی 184 واحد تدارکات تماس حاصل فرمایند.

تاریخ شروع : 96/05/25
تاریخ اتمام : 96/06/01

خرید ست ملحفه یکبار مصرف( اسپاند باند) و انجماد و تحویل آب معدنی

این شرکت در نظر دارد جهت خرید 1.500.000 ست ملحفه یکبار مصرف و انجماد و تحویل 1.000.000 بطری آب معدنی از طریق شرکت یا تأمین کننده معتبر اقدام نماید ، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت هفت روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 به آدرس تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان سیزده پلاک 20 طبقه اول واحد تدارکات مراجعه و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 88724100 یا 88729199 داخلی184 و 384 واحد تدارکات تماس حاصل فرمایند.

 

تاریخ شروع : 96/07/10
تاریخ اتمام : 96/07/17

نظافت داخلی قطارهای مسافري و همچنین تأمین 500.000 عدد ساک دستی یکبار مصرف

شرکت راه آهن شرقي بنياد در نظر دارد خدمات نظافت داخلی قطارهای مسافري خود در ايستگاه های راه آهن مشهد ، قم، کرمان ، طبس ، زنجان ، اراک و ملایر و خدمات در سير آنها و همچنین تأمین 500.000 عدد ساک دستی یکبار مصرف با جنس اسپان باند (مرحله دوم) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (جداگانه) به یک شرکت معتبر و واجد واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت هفت روز (بجز پنج شنبه و جمعه) از ساعت 8 صبح الی 16 در تهران به آدرس: خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان سیزده پلاک 20 طبقه اول واحد تدارکات و در مشهد به آدرس: خیابان هاشمی نژاد بین هاشمی نژاد 18 و 1/18 مراجعه و یا جهت اطلاعات بیشتر در تهران با شماره 88729199 داخلی 184 و 176 و در مشهد با شماره 32230905  تماس حاصل فرمایند.
 

تاریخ شروع : 96/07/15
تاریخ اتمام : 96/07/23

فیلتر مناقصات و مزایدات