فرم رضایت سنجی

کیفیت غذای ارائه شده (در تناسب با قیمت) خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
میزان حجم غذا در تناسب با قیمت خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
زمان ارائه ی غذا خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
تنوع غذای ارائه شده خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
خدمات تفریحی مانند: نشریات، امکانات صوتی خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت خدمات جانبی داخل کوپه مانند آب معدنی و تغذیه خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نظافت محیط های عمومی کوپه، راهرو، نمای بیرونی، شیشه ها خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نظافت منسوجات داخل کوپه مانند روکش تخت، پرده، فرش خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نظافت سرویس بهداشتی خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
شارژ به موقع مواد مصرفی داخل سرویس بهداشتی خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت و سلامت سرویس خواب پتو، ملحفه خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نظافت سرویس خواب، پتو، ملحفه، متکا خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت تجهیزات: روکش تخت، پرده، فرش، کفپوش، موادمصرفی سرویس بهداشتی خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت تجهیزات فنی داخلی واگن مانند: تختها، شب بند، روشنایی، دربهای کوپه خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت گرمایش و یا سرمایش مطلوب خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
جنس، طرح و رنگ سرویس خواب خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
زمان ارائه سرویس خواب خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نحوه برخورد مهمانداران و سرمهماندار خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نحوه برخورد روسای قطار خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
نحوه برخورد مامورین فنی (برق و تهویه) خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف
کیفیت اطلاع رسانی نماز و ایستگاهها خوب نسبتا خوب متوسط نسبتا ضعیف ضعیف

نظرسنجی های دیگر

  • نظرسنجی دیگری یافت نشد