بازدید مدیرعامل بن ریل از واگن سازی تهران

دکتر ناصر کرمی مدیرعامل محترم شرکت بن ریل روز شنبه مورخ 98/12/03 به همراه جناب آقای مهندس علیرضا قزل، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و جناب آقای مهندس سلیم جوهری، معاون حمل و نقل و گردشگری این شرکت از واگن سازی تهران بازدید به عمل آوردند.

شرکت واگن سازی تهران، تولید کننده قطارهای نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر، ارائه دهنده خدمات تعمیرات و اورهال ناوگان ریلی برقی و ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مربوط به صنعت نقلیه ریلی بوده که با همکاری و مشارکت گروه بزرگی از کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی، نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می کند.

تاریخ : 98/12/03 بازدید: 179