اهدای خون توسط کارکنان بن ریل

در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون، کارکنان داوطلب شرکت بن ریل، خون خود را اهدا نمودند.

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است كه امید به زندگی را در افراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می بخشد و سبب بهبود روند درمانی آنان می شود. از این رو کارکنان محترم شرکت بن ریل روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ در اقدامی خداپسندانه در  مرکز انتقال خون وصال حاضر و با اهدای خون به یاری بیماران نیازمند شتافتند. 

تاریخ : 98/11/06 بازدید: 12744