بن ریل میزبان مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونین و مدیرکل های خود عصر روز جمعه مورخ 22/09/1398 با قطار بن ریل عازم شهر کرمان شدند. پیش از این سفر، هیات عالی رتبه راه آهن از خدمات ویژه ایستگاهی بن ریل در خصوص افراد توانیاب بازدید نمودند. این نوآوری در خدمات توسط مهندس اشرف زاده مدیرعامل بن ریل تشریح گردید.

در طول سفر طرح های توسعه و موضوعات قابل پیگیری و خواسته های بن ریل در جلسه ای با مهندس رسولی، مهندس موسوی و دکتر بیرانوند با حضور نماینده شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و مدیرعامل بن ریل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاریخ : 98/09/22 بازدید: 175