تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ بن ریل با حضور هیئت مدیره و مدیر عامل محترم

مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ بن ریل با حضور هیئت مدیره و مدیر عامل محترم بن ریل در هتل کوثر تهران برگزار شد.

        

   

در این مراسم جناب آقایان پورميرزا و شیخ طاهری، با ايراد سخنانی،  ضمن تاكيد بر نقش تربيتی والدين، تلاش را عامل پيشرفت و كسب مهارت های زندگی در كنارتحصيل علم ودانش ضروری دانستند ،همچنين از والدین دانش آموزان که با کوشش و تلاش بستر رشد و موفقیت فرزندانشان را فراهم کرده اند به عنوان یک حامی ارزشمند، تشکر نمودند. ‎در پايان جوايزی از طرف بن ريل به رسم يادبود به دانش آموزان ممتاز خانواده بزرگ بن ريل اعطا شد.

تاریخ : 96/06/30 بازدید: 2068