همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی

همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی، در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ توسط مرکز مقاومت بسیج بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. این همایش در محورهایی چون تولید و بهره وری، فروش و بازاریابی داخلی و خارجی، مالی و اقتصادی و منابع انسانی، فرهنگ و عدالت اجتماعی توسط مرکز مقاومت بسیج بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار می شود. 

تاریخ : 98/07/30 بازدید: 660