برگزاری کلاس های بازآموزی و آموزش مهمانداری

واحد آموزش شرکت بن ریل به منظور رضایتمندی حداکثری مسافران خود، کلاس های بازآموزی و آموزش مهمانداری را در دو مرحله و در شهرهای تهران و مشهد برگزار می‌کند. در این کلاس ها با تمرکز بر تکنیک ها و مهارت های مهمانداری تلاش می شود تا آداب و اصول این حرفه به صورت تئوری و عملی  آموزش داده شود. دوره اول این کلاس ها از تاریخ 98/07/06 لغایت 98/08/12 در شهر تهران و در مرکز آموزش رجا برگزار می گردد. همچنین دوره آموزشی شهر مشهد نیز نیمه دوم آبان ماه آغاز خواهد شد. قابل ذکر است که در این دوره آموزشی مجموعا 280 نفر از مهمانداران و سرمهمانداران بن ریل حضور خواهند داشت.

در پایان این دوره، به منظور ارزیابی شرکت کنندگان، امتحانی در دو مرحله و به صورت کتبی و عملی برگزار خواهد شد که در پایش مهمانداران بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

تاریخ : 98/07/28 بازدید: 680