حضور خادمین موکب های اربعین در منطقه

گروه اول خادمین موکب های اربعین، روز پنجشنبه مورخ 98/07/11 به مرزهای مهران و خسروی اعزام شدند. همچنین جناب آقای مهندس شیخ طاهری، مدیرعامل محترم شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و جناب آقای مهندس بیدگلی، رییس هیات مدیره شرکت هتل های پارسیان به منظور خدمت رسانی بهتر به زائران حسینی در مرز مهران حاضر شدند.

تاریخ : 98/07/12 بازدید: 403