شرکت بن ریل حامی باشگاه ورزشی استقلال کیان

به گزارش روابط عمومی شرکت بن ریل، در راستای تحقق مسئولیت اجتماعي سازمانی و حفظ ارزش هاي  فرهنگی، شرکت بن ریل حمايت از تیم ورزشی استقلال کیان را که دارای بازیکنانی با توان و استعداد سرشار اما بضاعت مالی اندك هستند را بر عهده گرفت. باشگاه ورزشی فوتبال استقلال کیان اسلامشهر در رده های سنی نوجوانان و جوانان فعالیت داشته و بازیکنان فني و بااخلاقی را به لیگ دسته یک تهران معرفی کرده است. در راستاي تحقق اين امر، روز شنبه  چهارم شهریور ماه،  طی مراسمي با حضور مدير عامل واعضای محترم هیات مدیره و جمعي از  مديران  شرکت بن ریل در ورزشگاه شهيد قاسم آبادی واقع در كهريزك مراسم رونمایی از لباس ورزشی کلیه اعضای تيم  استقلال کیان برگزار گرديد.

تاریخ : 96/06/12 بازدید: 2255

کلمات کلیدی : بن ریل، باشگاه ورزشی استقلال کیان