توزیع فرم رضایت سنجی در قطارها

واحد روابط عمومی شرکت بن ریل در اقدامی مشترک با واحد بازرسی شرکت، به منظور آگاهی از میزان رضایتمندی و نظرات مسافران محترم در خصوص فیلم های سیستم مولتی مدیا و محتوای سیستم wifi قطارها، اقدام به توزیع فرم های رضایت سنجی در قطارهای خود کرده است. در این نظرسنجی که در دو نوبت و از تاریخ 98/05/09 لغایت 98/05/13 در تمام مسیرها انجام شده، مواردی همچون کیفیت سیستم های صوتی و تصویری، تعداد و تنوع محتوای ارائه شده و مواردی از این دست مورد بررسی قرار گرفته است.

تاریخ : 98/05/19 بازدید: 550