گزارش مطلوب صورت های مالی

شرکت بن ریل موفق شد پس از شفافیت عملکرد مالی، رعایت الزامات قانون تجارت و آيين رفتار حرفه‌اي و تکالیف مجمع در سال مالی 97 عملکرد مطلوبی داشته باشد.

بر اساس حسابرسی انجام شده توسط موسسه «مفید راهبر» در خصوص صورت های مالی شرکت بن ریل، اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي منتهی به سال 97 را که منطبق با استانداردهاي حسابرسي بوده، از تمام جنبه های با اهميت، مطلوب گزارش کرد. پیرو این گزارش، مجمع عمومی سالانه شرکت، روز شنبه مورخ 29/04/1398 برگزار گردید و ضمن تقدیر از عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل، تکالیف مجمع ابلاغ گردید.

 

تاریخ : 98/04/29 بازدید: 671