افزایش ظرفیت ناوگان بن ریل

به گزارش روابط عمومی شرکت بن ریل، این شرکت در سال رونق تولید مذاکراتی را در خصوص خرید 100 دستگاه واگن مسافری با شرکت های واگن ساز داخلی آغاز نموده است. هدف از این اقدام که در چارچوب سیاست های توسعه بن ریل در برنامه استراتژیک سه ساله بوده، افزایش ظرفیت جابجایی مسافر، نوسازی ناوگان در اختیار و توسعه مسیر های تحت پوشش می باشد.

تاریخ : 98/04/29 بازدید: 662