رشد عملکرد بن ریل در سال 97

به گزارش روابط عمومی شرکت بن ریل، جابجایی مسافر توسط قطار های این شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 13 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش، بن ریل در سال 97 با در اختیار داشتن 155 دستگاه واگن مسافری، ظرفیتی معادل 2.022.984 صندلی ایجاد نمود که با ضریب اشغال 89.4 درصد موفق به جابجایی 1.808.704 مسافر در مسیر های 8 گانه شده است. این آمار سهم بن ریل را در جابجایی مسافری ریلی کشور، 8.8 درصد نشان می دهد.

تاریخ : 98/04/25 بازدید: 665