حضور فعال شرکت بن ریل در نمایشگاه حمل و نقل ریلی

گزارش تصویری از حضور برخی مدیران در غرفه بن ریل:

تاریخ : 98/03/25 بازدید: 754

کلمات کلیدی : بن ریل - نمایشگاه حمل و نقل ریلی