هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته تهران در تاریخ 19 لغایت 22 خردادماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میگردد. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز حمل و نقل ریلی و تجهیزات و خدمات وابسته است. برای بازدید از غرفه شرکت بن ریل به سالن 8 مراجعه نمایید.  

تاریخ : 98/02/08 بازدید: 1018

کلمات کلیدی : نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی - بن ریل