جلسه سرپرست محترم راه آهن با مدیران عامل شرکت های ریلی مسافری

جلسه سرپرست محترم راه آهن با مدیران عامل شرکت های ریلی مسافری ۹۷/۱۲/۲۴  

در نشست با شرکت های مسافری ریلی تاکید شد: ظرفیت سازی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، موجب پشتیبانی بیشتر دولت از راه آهن و روان تر شدن چرخ توسعه صنعت ریلی خواهد شد.  سعید رسولی سرپرست شرکت راه آهن در جمع مدیران شرکت های مسافری ریلی با اعلام این مطلب گفت: اتکا به بودجه دولت، در شرایطی که دشمن تلاش می کند با اعمال فشارهای اقتصادی، شیرینی های زندگی را به کام مردم تلخ کند، کافی نیست و تلاش ما باید این باشد که در حوزه مسئولیت مان، خبر خوش به مردم بدهیم. 

تاریخ : 97/12/24 بازدید: 1097