همکاری بن ریل با انجمن ام اس ایران

کارگاه کارآفرینی اعضای انجمن ام اس ایران با حضور مدیران شرکت راه آهن شرقی بنیاد افتتاح شد.
در تاریخ 7 اسفندماه 1397 آقایان مهندس شیخ طاهری مدیر عامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، مهندس پورمیرزا عضو هیات مدیره‌ی این شرکت، مهندس یحیی مدیرعامل پیشرو سیاحت و مهندس تقی زاده مدیر عامل شرکت راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) به همراه جمعی از معاونان ایشان، در راستای توسعه‌ی همکاری ها و گفت و گو پیرامون اهمیت اشتغال افراد مبتلا به ام اس، از انجمن ام اس ایران بازدید نمودند.
در این بازدید که به میزبانی جناب آقای هوشمند مدیرعامل انجمن ام اس ایران و سرکار خانم هاشمی معاون مددکاری و خدمات اجتماعی این انجمن انجام شد نحوه‌ی بسته بندی پک‌های پذیرایی قطارهای بن ریل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

تاریخ : 97/12/09 بازدید: 930