ورود قطار گردشگری به ایران

با همکاری مشترک بن ریل و شرکت پاسارگارد تور، ورود قطار گردشگری بین‌المللی به داخل کشور در 15 مهر‌ماه از طریق مرز سرخس انجام شد. مسافران این قطار، گردشگرانی از کشورهای استرالیا، آمریکا، مالزی، آلمان، روسیه، سنگاپور و ایتالیا می باشند که طی ده روز در قالب تور "قلب ایران" از تهران، مشهد، کرمان، یزد، شیراز، اصفهان، اراک، خوزستان و سمنان بازدید خواهند نمود.

تاریخ : 97/07/17 بازدید: 1523

کلمات کلیدی : قطار گردشگری، عقاب طلایی