افتتاحیه ساختمان مرکزی جدید بن ریل

ساختمان مرکزی جدید بن ریل روز چهارشنبه 1397/04/06 با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران این شرکت و همچنین مدیران ارشد صنعت ریلی کشور افتتاح گردید.

تاریخ : 97/04/06 بازدید: 1564

کلمات کلیدی : بن ریل، ساختمان مرکزی جدید، افتتاحیه