بازدید جناب آقای مهندس پور اکبریان از غرفه بن ریل

در دومین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی،جناب آقای مهندس پوراکبریان مدیر عامل محترم شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان از غرفه بن ریل بازدید نمودند. در این حضور، علاوه بر بازدید از غرفه های شرکت پلور سبز و راه آهن ج.ا.ا ،با همراهی مدیرعامل و هیات مدیره بن ریل ، جلساتی با قائم مقام و معاون مسافری شرکت راه آهن ج.ا.ا و مدیر عامل شرکت پلور سبز در غرفه این شرکت ها برگزار گردید.

تاریخ : 97/03/30 بازدید: 1405

کلمات کلیدی : نمایشگاه، بن ریل