امضا قرارداد خرید 12 دستگاه واگن مسافری پلور

به گزارش روابط عمومی بن ریل، در سومین روز از ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، قرارداد خرید 12 دستگاه واگن 4 تخته بین دو شرکت پلور سبز و بن ریل منعقد گردید.

پیرو این قرارداد تا انتهای سال 97 تعداد 12 دستگاه واگن مسافری درجه 1 به ناوگان جوان ریلی بن ریل افزوده خواهد شد.

تاریخ : 97/03/31 بازدید: 967

کلمات کلیدی : نمایشگاه، بن ریل، تفاهم نامه