امضای تفاهم نامه خرید 12 دستگاه واگن مسافری

به گزارش روابط عمومی بن ریل، در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، تفاهمنامه خرید 12 دستگاه واگن مسافری درجه 1 ،مابین دو شرکت بن ریل و واگن پارس منعقد گردید.
در سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای توسعه و نوسازی واگن های مسافری شرکت بن ریل  اين تفاهم نامه همكاري ،در غرفه شرکت واگن پارس با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دو شرکت در تاریخ 1397/03/31 امضا گردید.

تاریخ : 97/03/31 بازدید: 1221

کلمات کلیدی : بن ریل، واگن پارس، نمایشگاه ریلی، تفاهم نامه