حضور فعال بن ریل در ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

به گزارش روابط عمومی بن ریل ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته امروز 29 خرداد آغاز به کار نمود. شرکت بن ریل با استقرار در سالن 8 در غرفه 1 در این نمایشگاه حضور فعال دارد.

تاریخ : 97/03/29 بازدید: 1259

کلمات کلیدی : نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته