فراخوان طراحی سربرگ

به اطلاع می رساند شرکت بن ریل در نظر دارد، طرح سربرگ جدید شرکت خود را از طریق فراخوان عمومی انتخاب نماید. 
لذا از علاقمندان و طراحان گرامی دعوت بعمل می آورد تا طرح های پیشنهادی خود را به صفحه اینستا گرام بن ریل و یا به آدرس info@bonrailco.ir  ارسال نمایند. 

به طرح منتخب هدیه ای از طرف شرکت تقدیم می گردد.

رنگ های سازمانی بن ریل:
CMYK:MAROON (50,100,70,20)
CMYK: GOLD (15,30,90,10)
CMYK: CREAM (00,05,10,05)

تاریخ : 97/02/22 بازدید: 1248

کلمات کلیدی : فراخوان طراحی سربرگ