امضاي تفاهم نامه های همكاري فیمابین شركت بن ريل و شركت هاي داخلي و خارجي در پنجمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي

به گزارش روابط عمومي شركت بن ريل در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی، دو تفاهم نامه فیمابین شرکت بن ریل و 3 شرکت داخلی و خارجی منعقد گردید.شرکت بن ریل در حوزه های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، تعمیرات واگنها و سیستم های اطلاعاتی و داشبورد مدیریت، تفاهم نامه ای سه جانبه با شرکت فکور و ALMAVIVA (ایتالیا) به امضاء رساند.همچنین در آخرین روز از برپایی نمایشگاه مذکور، تفاهم نامه ای در زمینه توسعه همکاری فیمابین شرکتهای بن ریل و DB (راه آهن آلمان) به امضا رسید. در حوزه توسعه ناوگان ریلی نیز مذاکرات اولیه جهت عقد قرارداد با شرکت SI FANG (چین) به منظور خرید 100 دستگاه واگن نو صورت گرفت.

تاریخ : 96/05/03 بازدید: 1582