ورود قطار گردشگری به ایران

با همکاری مشترک بن ریل و شرکت پاسارگار تور، ورود بیست و چهارمین قطار گردشگری بین‌المللی به داخل کشور در شامگاه ۱۴ فروردین‌ماه از طریق مرز سرخس انجام شد. مسافران این قطار، گردشگرانی از کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا، دانمارک، ایتالیا، سنگاپور، پرو و مالزی می باشند که طی هفت روز از استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، شیراز، یزد و کرمان بازدید خواهند نمود.

تاریخ : 97/01/14 بازدید: 1173

کلمات کلیدی : سفر به سبک بن ریل، قطار گردشگری،