بن ریل میزبان کاروان زوج های دانشجو

در روز دوشنبه مورخ 96/12/14 ، سیصد زوج دانشجویی از دانشگاه تهران در دو گروه با قطارهای بن ریل عازم مشهد مقدس شدند. به گزارش روابط عمومی بن ریل, مراسم استقبال با پذیرایی شیرینی و اهدای گل و یک جلد کلام الله مجید به زوج های جوان همراه بود. 

تاریخ : 96/12/14 بازدید: 1133

کلمات کلیدی : مراسم زوج های دانشجو، بن ریل