تحقیق و توسعه

از منظر شرکت بن ریل تحقیق و توسعه در حوزه‌های مختلف مرتبط با حوزه فعالیت حائز اهمیت می‌باشد. در همین راستا بخشی از فعالیت‌های بن ریل به شناسايی كمبودها و مشكلات موجود و تلاش در جهت ارائه راهكار به منظور بهبود عملکرد، بهينه‌سازی، توسعه و ارتقای سیستم، اختصاص یافته است. همچنین این شرکت برای دستیابی به این مهم، همواره در تلاش است تا در جهت همکاری با مجموعه‌های توانمند داخلی و خارجی گام بردارد.

برخی موضوعات تحقیق و توسعه بن ریل

  • •  مطالعات و تحقيقات كاربردی و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌های مديريت تعمير و نگهداری واگن‌ها
  • •  همكاری تحقيقاتی با مؤسسات پژوهشی، مراكز آموزش عالی، نهادهای دولتی و غيردولتی، به منظور ارتقای سطح دانش حمل‌و‌نقل ريلي كشور
  • •  تحقيق جهت ورود تكنولوژی‌های جديد حمل‌و‌نقل ريلی و بومی‌سازی آنها در كشور
  • •  تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها، ضوابط و معيارهای استانداردسازی خدمات حمل‌و‌نقل ريلی
  • •  مطالعات و تحقیقات بازار ریلی ایران و جهان به منظور شناسایی پتانسیل‌های بالقوه و پیش‌بینی تقاضای ریلی
  • •  مطالعه و پژوهش کاربردی در خصوص تدوین فرایندها و رویه‌های گردش اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک بخش حمل‌و‌نقل ریلی
  • •  اجرايی كردن فعاليت‌های تحقيقاتی با تكيه بر توان فنی كشور
  • •  بهینه‌سازی و آنالیز اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل ریلی
  • •  مطالعه و تحقيق كاربردی و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) در حمل‌و‌نقل ريلی