چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز

پیشرو در خلق تجربه‌های به یادماندنی از طریق ارائه خدمات متمایز کیفی برای دستیابی به رابطه پایدار
با مشتریان برای ایجاد مزیت رقابتی با نرخ مناسب در صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری کشور.

ماموریت

شرکت راه‌آهن شرقی بنیاد همواره در تلاش است تا با بکارگیری ناوگان مناسب، استانداردسازی خدمات،
بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و نیروی انسانی کارآمد با کمترین نرخ و بالاترین سطح از ارائه خدمات،
سیر ایمن و سریع در راستای رعایت حقوق تمامی ذی‌نفعان گام بردارد.

شعار سازمانی

سفر به سبک بن ریل
TRAVEL IN BONRAIL STYLE