• آدرس : خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع شهید مفتح، نرسیده به خیابان جهانتاب، پلاک 173
  • ایمیل : Info@bonrailco.ir
  • تلفن : 41468000
  • فکس: 41468999