همکاری با ما

استخدام

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در راستای توسعه و تکمیل کادر متخصص خود، از شما دعوت می‌کند در صورت تمایل به همکاری، اطلاعات حرفه‌ای خود را از طریق فرم روبه رو در اختیار ما قرار دهید.به‌ی حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد.

همکاری شرکتی

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در راستای توسعه خدمات رسانی به مسافرین آماده، همکاری با شرکت ها و پذیرش پیشنهادات همکاری است، متقاضیان می توانند از طریق فرم رو به رو اطلاعات خود را در اختیار شرکت قرار داده تا بررسی لازم صورت پذیرد.

مشارکت و سرمایه گذاری

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در راستای توسعه خدمات رسانی به مسافرین آماده پذیرش فرصت های سرمایه گذاری است، لذا متقاضیان می توانند از طریق فرم رو به رو اطلاعات خود را در اختیار شرکت قرار داده تا بررسی لازم صورت پذیرد.